Skip links

Product Engineer

Managing director

met 5 jaar directie / management ervaring. P&L en CAPEX verantwoordelijkheid binnen de context van een familiebedrijf. Specialist in business transformatie in maak industrie. Aanpassingen in bedrijfscultuur richting eigen en teamverantwoordelijkheid.

Introductie van nieuwe managementstijl richting zelforganisatie. Lean Production Control voor optimale grip op ‘order to cash’ processen. Lean Manufacturing voor het elimineren van verliezen in de procesketen. Introductie planningspakket ter ondersteuning van Lean Production Control waardoor orderacceptatie uitgevoerd wordt, zodat er rekening gehouden wordt met machine- en mancapaciteit, inkoop van goederen en nalopen van orders (nacalculaties).

Resultaat- en mensgericht

Abstractievermogen in combinatie met pragmatisch handelen. Sturen op hoofdlijnen in combinatie met oog voor detail door persoonlijk productievaardigheden. Gedegen ervaring met design, productie en verkoop. Lokaal, regionaal en internationaal.

Product/ dienst dat geleverd wordt, maak je hier nog wel rendement op?