Skip links

Proces

Productcomplexiteit heeft een grote invloed op het proces.

Bij het doorlopen van de processen wordt gekeken naar:

  • Hoe het product verloopt van magazijn tot gereed product.
  • Welke activiteiten er hiervoor benodigd zijn, inclusief tijden.
  • Hoe wachtentijden ontstaan in het proces.
  • Waar verstoringen in het proces kunnen ontstaan.
  • Waar en hoe werklast (bottleneck) verschuift gedurende het proces.

Bij het in kaart brengen van de processen wordt zichtbaar waar tijd nodig is.

Eén goed voorbeeld is controle voorcalculatie versus nacalculatie. Hier heb je als bedrijf vaak geen zicht op waardoor nuttige order procesinformatie niet wordt gebruikt en beslissingen worden gemaakt op basis van gevoel. Tijd is een belangrijk component in processen.

Tijd en flow bepalen hoe de werklast (bottleneck) gedurende de dag verschuift.

Vaak is dit zeer complex omdat de route en tijdsduren per product kunnen verschillen. Deze zullen wij concreet maken en visualiseren aan de hand van de specificaties van een order. Hiermee krijgt men een werkelijk beeld van hoe het proces efficiënt kan verlopen, hoe de bottleneck verschuift, hoe mensen gepositioneerd moeten worden gedurende de dag en welke keuzes je als bedrijf kan maken om meer output te realiseren.

Het doorlichten van de orderprocessen en teruggaan naar de basis zijn handvatten om jouw bedrijf voor te bereiden op een verhoogde output. Lean Production Control B.V. (LPC) kan hierbij ondersteuning bieden en dit traject begeleiden.

Ieder mens is uniek en heeft specifieke talenten. Door deze te koesteren en op krachtige wijze te koppelen aan de organisatiedoelstellingen ontstaat de flow die succesvolle organisaties kenmerkt.