Skip links

Ik help je graag verder

Bedrijfsoptimalisatie

Een belangrijke stap om de kansen weer zichtbaar te maken is het doorlichten van het orderproces. Deze stap is niet alleen essentieel, maar geeft een goed beeld van hoe een order door het proces verloopt, welke middelen (mens en machines) er nodig zijn en waar kansen liggen in het order- en productieproces.

Hieronder een voorbeeld van een traject voor het optimalisatie bedrijfsprocessen en bijbehorende systemen.

Het interviewen van de afdelingen.

Het in kaart brengen van de processen, met zicht op:
Wachttijden
Verstoringen

Analyse procesorder flow en bottleneck. Het in kaart brengen van de orderrouting, met zicht op:
Effect One-Piece-Flow
Optimale ordergrootte
Bottleneck en verschuiving
Welke keuze goed is om capaciteit toe te voegen

Het gezamenlijk benoemen van de mogelijk oplossingen en priorisering.
Keuzes op basis van data en ervaring
Draagvlak creëren voor verbeteringen

Plan van aanpak LPC, NivoP&O en FLcompanycoach

Een rapport en evaluatie geven weer waar en welke kansen er liggen voor jouw bedrijf. Daaraan wordt een plan van aanpak gekoppeld waar prioriteiten, eventuele investeringen en Return of Investment worden benoemd en beschreven.

Vertel me waar ik je verder mee kan helpen.